Портретът

Васил Левски-1

Изтегли файл за печат

Българската история помни много будители, възрожденци и духовни водачи. За да останат техните дела по-трайно в съзнанието и сърцето, през 1922г министърът на народното просвещение предлага 1 ноември за общонационален празник на народните будители, със следните думи:

„…първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот… “

Делата и мъдростта на Левски се извисяват над стореното от всички негови съмишленици и предци и имат силата да ни обединят като нация. Образът му е символ на смелост и себеотрицание. Понятия като че ли забравени в днешната действителност. Левски е човек, стигнал до прозрението, че „Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме”. С действията си днес ние имаме възможност да променим утрешната реалност.

Всеобщо желание е да живеем в едно по-разумно, по-отговорно, по-позитивно, по-сплотено общество. Всеобщо желание е, макар в свят на глобализация, децата ни да остават близо до нас, а не да търсят щастието си далеч от райското късче земя, което обитаваме.

Настоящата инициатива има за цел да възроди националното ни съзнание и колективен дух, както и да припомни на българина, че предците му са извършвали велики дела още преди хиляди години и те могат, и трябва да служат за пример на децата ни, възпитавайки у тях отговорност, вяра в себе си, амбиция, чувство за мяра и справедливост, ценностна система, уважение към заобикалящия ни свят. Необходимо е наследниците ни да разберат, че всички ние живеем в общество, в което благоденствието на всеки един от нас косвено допринася за благоденствието на всички. Съединението прави силата.

Би било прекрасно, ако всеки един от нас се замисли какво би могъл да стори, какъв може да е неговият принос – малък или голям, за да направи света около себе си едно малко по-добро място за живеене. Намирайки подходящо място за образа на Левски, човек заявява, че споделя неговите възвишени идеали и стремеж към съвършенство. Защото да живееш, значи да се бориш. Робът за свобода, а свободният – за съвършенство.

Реакцията на хората, които за пръв път се запознават със съдържанието на посланието, е повече от възторжена. Преплитат се емоции като гордост, решителност и вдъхновение за действие, за промяна към по-добро.

Понастоящем портретът е поставен на видно място в множество широкодостъпни институции – Общини, ТД на НАП, Митници, Областна Управа, Търговски регистър, офиси, кантори, като по този начин ежедневно стотици хиляди наши съграждани имат възможност да почерпят от мъдростта и заветите на Левски.

Нека никой българин не се свени, а се чувства свободен, а защо не и морално задължен, да намери начин и място, откъдето Левски да отправя своето послание. Можете да запознаете с инициативата ваш приятел, можете да принтирате, рамкирате и окачите портрета в някое училище с детето си. Можете периодично да пускате информация във Facebook относно идеята или сходна инициатива с благородна цел. Можете да се свържете с медия и съобщите за положителни отзиви сред хората. Също както в живота – възможностите са многобройни. От вас зависи дали ще гледате безучастно или ще живеете, знаейки че давате, ако не всичко, то поне частица от себе си.

Един апел към всички, който смятат тази инициатива за стойностна – моля не се ограничавайте с церемониалното връчване на този по-скоро портрет-символ, а помнете, че Левски всъщност е у всеки един от нас и единствено нашите действия са меродавни за това, доколко сме достойни да се наречем негови наследници и доколко искаме на променим нашето днес и утре.

Ротаракт клуб Бургас Пиргос

По инициатива на

Ротаракт клуб „Бургас – Пиргос“

Центъра на Бургас

Центъра на Бургас

Първи етаж на връх Шипка

Първи етаж на връх Шипка

Нотариална кантора

Нотариална кантора

Областна Управа - Бургас

Областна Управа – Бургас